פעילויות   לצוותים   חינוכיים

אם רוצים אפילו אי, אפשר לבנות בים

הדגשת ההעצמה האישית, ושיפור תחושת המסוגלות של הצוות החינוכי

סדנה לחיזוק חוסנם האישי של תלמידים/ות

סדנת חיזוק החוסן האישי של התלמיד המועברת לצוותים החינוכיים