פעילויות   לצוותים   חינוכיים

אם רוצים אפילו אי, אפשר לבנות בים

סדנה לחיזוק חוסנם האישי של תלמידים/ות