פעילויות   לצוותים   חינוכיים

התמודדות עם חרדה

בקרוב!

סדנה לחיזוק חוסנם האישי של תלמידים/ות

סדנת חיזוק החוסן האישי של התלמיד המועברת לצוותים החינוכיים