top of page

קבלת החלטות

11891

היכולת לקבל ההחלטות נלמדת מגיל הינקות וממשיכה להתפתח ולהשתכלל לאורך כל החיים.

במהלך הסדנה התלמידים ילמדו דרכים ומודלים לקבלת החלטות, החל מבחירת מגמות, חברים, עיסוקים בשעות הפנאי, התנהגות חברתית, משפחתית ועוד.

המשתתפים יתרגלו וינתחו מודלים אלו וכך ישפרו את המיומנות האישית שלהם ביכולת קבלת ההחלטות, שתוביל לשיפור הישגיהם בתחומים שונים כאנשים בוגרים עצמאים ומצליחים.

 

בסדנה יכירו התלמידים את המשקל של אינטואיציה, חברים, לחץ חברתי וציפיות מהסביבה, ובאילו דרכים ניתן להגיע לבחירה מיטיבה שתוביל אותנו להחלטה המתאימה.

 

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל

משך הפעילות: שני מפגשים בני שני שיעורים

קהל היעד:  ט'-י'

צעד קדימה (4)_edited.png
צעד קדימה (2)_edited.png

03-5344435

bottom of page