top of page

הרצאות להורים

איתור מצבי מצוקה אצל מתבגרים

מצבי המצוקה הייחודיים לגיל ההתבגרות

"אוף" גוזל

סקירת האפיינים הייחודיים של גיל ההתבגרות והצעת טיפים וכלים להתמודדות אפקטיבית

bottom of page