הרצאות להורים

איתור מצבי מצוקה אצל מתבגרים

מצבי המצוקה הייחודיים לגיל ההתבגרות

"אוף" גוזל

סקירת האפיינים הייחודיים של גיל ההתבגרות והצעת טיפים וכלים להתמודדות אפקטיבית