top of page
handshake-shaking-hands-hand-shake-clip-art-related-cliparts-609169.png

לחשוב אחרת, לחיות ביחד

32049

 

"אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אלחם על זכותך להגיד זאת"

(וולטר, ע"פ ביאטריס אבלין הול)

הנחת היסוד של הסמינר היא כי על מנת לטפח ערכים של סובלנות, הכלה ושותפות במרחב הציבורי, יש לעודד את החשיבה הביקורתית של התלמידים וליצור שיח מורכב וב"גובה העיניים".

במהלך התוכנית התלמידים יזהו קבוצות שונות בחברה ואת הבסיס להיווצרותן, ילמדו על התנגשויות והצטלבויות של מאבקים, יזהו את עצמם במארג החברתי ואז יתנסו בנקיטת עמדה חדשה או סותרת במסגרת תחרות דיבייט.

באמצעות פעילות הדיבייט מקבלים התלמידים כלים להעלאת רמת הדיון, והזדמנות להתנסות ולהשתפר בניסוח עמדותיהם באופן מבוסס ומתוך כבוד לעמדה הנגדית.

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל.

היקף הפעילות: יום סמינר המורכב מ-4 יחידות של שני שיעורים.  ניתן לפרוש ל-4 מפגשים.

קהל היעד: ט'-"ב

צעד קדימה (4)_edited.png
צעד קדימה (2)_edited.png

03-5344435

bottom of page