top of page
races-maps-and-flags-peace-flag-pole-surrender-country-210212.png

"בצוותא" - סדנת גיבוש חוויתית

31915

סדנת גיבוש פעילה וחוויתית על בסיס כלי ה-ODT, ה המתמקדת הן בחיזוק הקבוצה והן בפיתוח יכולות אישיות ובין אישיות. מאחורי כל תרגיל עומד עקרון חשוב ללמידה, כגון: עבודת צוות ואמון בין חברי הקבוצה, תקשורת בין אישית, הקשבה, עמידה בלוחות זמנים תחת לחץ, ניתוח מצבים ועוד.

במהלך הסדנה נעשה שימוש נרחב בכלי ODT ייחודיים ומגוונים. המתודיקות מועברות בצורה אטרקטיבית במרחב הפתוח, בשביל לצאת מאזור הנוחות ולאפשר גיוון ופתיחות בקרב התלמידים. חשיבות הרפלקציה העצמית באה לידי ביטוי בכל תחנה, כאשר 2-3 תלמידים מתוך הקבוצה מתפקדים כתצפיתנים המתנסים בתחקור הדינמיקה הקבוצתית והעברת משוב למען שיפור והצלחה בהמשך.

התכנים מותאמים לקבוצה על פי הדגשים הניתנים על ידי הצוות החינוכי.

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל

היקף הפעילות: מפגש אחד עד 3 מפגשים, כל מפגש שני שיעורים

קהל היעד:  ז'-י"ב

צעד קדימה (4)_edited.png
צעד קדימה (2)_edited.png

03-5344435

bottom of page