top of page

להקשיב, להבין, לאהוב

11904

"אחריות היא מושג בסיסי של מהות האדם, סימן היכר לאנושיותו. לומר: הנני. לעשות, לתת, להיות רוח אנוש"

 

אנו חיים בחברה המורכבת מאוכלוסיות שונות ומגוונות. כ-20% מבני האדם בכל הגילאים מתמודדים עם נכויות לקויות ומגבלות שונות. חלקם מתמודדים לאורך כל חייהם וחלקם בתקופות משתנות. מחקרים מלמדים שככל ששילוב נעשה מוקדם יותר כך הקבלה וההכלה מצליחות להתקיים בגיל צעיר יותר והסטיגמה, החשש והרתיעה קטנים ואף נעלמים כליל.

 

התכנים בסדנה מועברים בדרך חווייתית וכך התלמידים נחשפים לאתגרים מגוונים איתם מתמודדים אנשים בחברה. במהלך הסדנה נעלה את המודעות לאתגרים פיזיים, חושיים ורגשיים ולהתמודדות הכרוכה בהם. נדון בשיפוטיות, נגישות, שילוב וקבלת האחר, ונעורר את המוטיבציה ללקיחת אחריות, להגשת עזרה ולפעולה.

 

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל.

היקף הפעילות: 3 מפגשים, כל מפגש שני שיעורים. 

הטיפ שלנו: להצמיד לנושא קשור בשיעורי חינוך, או חלק מתוכנית הכלה והשתלבות.

קהל היעד:  ז'-ח'

bottom of page