top of page
open-window-royalty-free-vector-clip-art-illustration-102027.png

חלון לחברה הישראלית

31970

 

סמינר בן יומיים אשר מהווה חיבור בין תכניות "רואים רחוק" ו"לחשוב אחרת, לחיות ביחד".

אנו מזמינים את התלמידים לעסוק באופן מעמיק ומקיף בשאלות מהותיות בנושאי זהות וחברה. מטרת העל של הסמינר היא זריעת זרעים לפיתוח השיח החברתי-האזרחי של התלמידים, בדגש על הנעה לפעולה ועשייה חיובית בסביבתם הקרובה ובקהילה.

 

אמצעי הלמידה המגוונים בסמינר כוללים דיונים קבוצתיים, משחקים, היכרות עם מושגי מפתח (ישראליות, זהות, שסע, דעות קדומות, קבוצות ועוד) ותרגול של צורות דיון ושיח. בכל יום ישתלב החלק התיאורטי עם פעילות שיא, שמטרתה לאפשר לתלמידים להביא לידי ביטוי את הרקע והכלים שרכשו ולהתנסות בהשמעת קולם וגיבוש עמדה במרחב בטוח ומאפשר.

 

בסמינר, כשמו הוא, אנו פותחים לתלמידים חלון לעולם של ערכים, מושגים ויסודות, אותם יקחו הלאה לחייהם כאזרחים פעילים ואף סוכני שינוי בבית ספרם.

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל.

היקף הפעילות: סמינר של יומיים, כל יום מורכב מ-4 יחידות של שני שיעורים.

קהל היעד: ט'-י"ב

צעד קדימה (4)_edited.png
צעד קדימה (2)_edited.png

03-5344435

bottom of page