top of page
4-42217_speakers-clipart-bullhorn-megaphone-png_edited.png

מנהיגות לשינוי חברתי

12032

 

העולם המודרני כולל בחובו הזדמנויות רבות לבחור להיות מנהיג, משפיע ומוביל דעה. כיצד עושים זאת? כיצד מקבלים את ההחלטות הנכונות? ואיך סוחפים אחרינו אנשים?

בתוכנית זו ירכשו התלמידים מיומנויות וכלים לטיפוח מנהיגות צעירה, בדגש על הגברת המודעות החברתית וקידום והשפעה בתוך קהילת בית הספר.

 

התוכנית חורטת על דגלה עידוד אחריות אישית וסביבתית, דיון בערכים אנושיים ופיתוח מיומנויות אישיות ובין-אישיות. במהלך התכנית התלמידים יתנסו בהובלת תהליכים כחלק מקבוצה, ילמדו להתמודד עם אתגרים חברתיים, יפתחו חשיבה ביקורתית ויתנסו בבניית תכנית פעולה משלב גיבוש הרעיון ועד מימוש היוזמה בשטחי ביה"ס או בקהילה.

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל.

משך הפעילות: 3 מפגשים עד סמסטר, כל מפגש שני שיעורים.

*התכנית תותאם לשכבת הגיל הרלוונטית

קהל היעד:  ז'-י"ב

צעד קדימה (4)_edited.png
צעד קדימה (2)_edited.png

03-5344435

bottom of page