top of page
microsite+icon+2_edited.png

הטוב והרע - מה בר קיימא?

33062

 

המונח "קיימות" (Sustainability) מתייחס לניהול תהליכי השינוי הגלובליים באופן המאפשר המשך תפקוד בריא של המערכות האקולוגיות, האטמוספירה, האוקיינוסים והאקלים של כדור הארץ.

 

מטרת הסדנה היא פיתוח עמדות ביקורתיות, לקיחת אחריות (אישית, קהילתית, סביבתית) והנעה לפעולה מתוך הבנה כי קיימות היא הכרחית לצורך המשכיות החיים בכדור הארץ.

בתכנית נבחן בדרכים יצירתיות וביקורתיות את תחום הקיימות מזוויות שונות כמו אופנה ברת קיימא וביטחון תזונתי, ונחקור את הקשר בין קיימות לטכנולוגיה.

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל

היקף התוכנית: שלושה מפגשים, כל מפגש שני שיעורים

קהל היעד: ז'-ט'

צעד קדימה (4)_edited.png
צעד קדימה (2)_edited.png

03-5344435

bottom of page