top of page
image_processing20200423-23567-8pcvkg.png

רואים רחוק

32057

החברה הישראלית הינה מורכבת ומלאת שסעים. הסמינר מציע הזדמנות חוויתית להעמיק את השיח החברתי-אזרחי, במסגרתו התלמידים יכירו את מאפייני החברה הישראלית, יזהו את הקבוצות והמאבקים המתקיימים בה תוך בירור הזהות האישית.

אירוע השיא של הסמינר הינו האקתון בנושא אזרחות פעילה, בו התלמידים יחברו לקבוצות עפ"י מציאת החיבור הייחודי שלהם לנושא. יחד הם יבצעו עבודת חקר בקבוצות למידה, ידונו בסוגיה נבחרת ויציעו פתרונות במטרה לעורר השפעה חיובית במעגלים הקרובים והרחוקים.

 

הסמינר מציע חיבור בין הערכים החברתיים והאזרחיים לפרקטיקה של השיח, כאשר באמצעות ההאקתון מקבלים התלמידים כלים לחשיבה יצירתית, פתרון בעיות ועבודה בצוות, וכן הזדמנות להביע את עצמם ולנסח את עמדותיהם.

 

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל.

היקף הפעילות: יום סמינר המורכב מ-4 יחידות של שני שיעורים. ניתן לפרוש ל-4 מפגשים.

קהל היעד: ט'-י"ב

צעד קדימה (4)_edited.png
צעד קדימה (2)_edited.png

03-5344435

bottom of page