קהל היעד: כתות ט'

סדנת יסודות המשפט

התוכנית שמה דגש על נושאי זכויות וחובות בחברה, ובחברה הישראלית בפרט.

מטרת התוכנית היא להרחיב את היכרות בני הנוער עם מערכת המשפט הישראלית ועקרונותיה.

בין הנושאים הנלמדים:

  • מערכת המשפט בישראל

  • מבוא למשפט אזרחי

  • מבוא למשפט ציבורי (פלילי וחוקתי)

  • שיפה לסוגיות נבחרות במשפט