top of page

ניהול זמן

11857

"זמן הוא ההון היחיד שיש לאדם והדבר היחיד שהאדם אינו יכול להרשות לעצמו לאבד"

(תומאס אדיסון)

ככל שמתבגרים, אנו מקבלים על עצמנו יותר תחומי אחריות. תהליך זה מואץ בסוף חטיבת הביניים, לקראת המעבר לתיכון, ומלווה בריבוי משימות הולך וגדל עם השנים. קשיים בניהול עומס המשימות מובילים בין לתחושת לחץ ומתח ויש להם השפעה על היכולת להתנהל מול אתגרי החיים באופן יעיל ותואם יכולות וגיל.

הקניית מיומנויות של ניהול זמן ותרגול שלהן כבר בשלב מוקדם בתהליך, עשוי להקל על שנות התיכון העמוסות וכן להוות כלי שימושי וחשוב לחיים כבוגרים.

סדנה זו בוחנת את הזמן והשפעתו על החיים. נדון בשאלות מהו זמן וכיצד לנהלו באופן מושכל ויעיל, מהו תיעדוף משימות ומה ההבדל בין חשוב לדחוף, איך להתמודד עם דחיינות, ומי הם "גנבי הזמן" במאה ה-21?

 

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל.

היקף הפעילות: מפגש אחד של שני שיעורים

קהל היעד:  ט'-י'

צעד קדימה (4)_edited.png
צעד קדימה (2)_edited.png

03-5344435

bottom of page