top of page

מסע אל עצמי

12034

גיל חטיבת הביניים הוא גיל מאתגר. התלמידים נתקלים באתגרים הניצבים בפני אדם בוגר, ומוצאים עצמם מתמודדים עם מצבים חדשים ושאלות רבות אודות עצמם וזהותם (האישית והחברתית).

 

בתוכנית התלמידים עוברים מעין מסע בו הם נמצאים במעטפת רחבה ומוגנת, המאפשרת להם להיחשף ולשתף תחומים רגשיים ואישיים המעסיקים רבים מבני גילם, וזאת באמצעות שיתוף והקשבה הדדיים בתוך קבוצת השייכות.

במהלך המסע התלמידים יכירו את עצמם יותר, ייחשפו לחוזקות ולחולשות שלהם תוך העצמת תחושת המסוגלות העצמית, יתמודדו עם קשיים רגשיים חברתיים, וכך יכירו גם את השפעת המעגלים המקיפים אותם בטווח הקצר והארוך.

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל.​

היקף הפעילות: שלושה מפגשים עד סמסטר, כל מפגש שני שיעורים.

קהל היעד:  כיתה ז'

bottom of page