top of page
kisspng-computer-icons-portable-network-graphics-clip-art-shooting-star-png-icons-and-grap

בדיוק כמו שאני ככה זה טוב

31908

כיתה ז' היא שנה מכוננת, בה התלמידים חווים את המעבר מילדים וילדות לבני ובנות נוער. הם ניצבים מול מצבים חדשים ושונים, וכן מתמודדים עם שאלות רבות אודות זהותם האישית וגם החברתית.

 

מטרת התוכנית היא טיפוח תחושת מסוגלות עצמית וגיבוש זהות חברתית בקבוצת השווים. בתכנית התלמידים יפתחו מודעות ליכולותיהם האישיות; יבחנו את מעגלי השייכות שלהם; ילמדו להביא לידי ביטוי ולתעל את חוזקותיהם למקום חיובי; וכן כיצד לממש את הפוטנציאל החברתי של כל אחד ואחת.

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל.

היקף הפעילות: שלושה מפגשים עד סמסטר. כל מפגש שני שיעורים.

קהל היעד:  ז'

צעד קדימה (4)_edited.png
צעד קדימה (2)_edited.png

03-5344435

bottom of page