top of page

חינוך פיננסי

11912

 

היכולת להכין תלמידים לעולם האמיתי היא הכרחית. אחד מתוך ארבעת כישורי החיים המובילים ב-OECD החיוניים לאדם הינו חינוך פיננסי, כאשר אנו יודעים שהגישה לכסף ודפוסי התנהלות כלכלית נקבעים בגיל צעיר ומשפיעים רבות על הנוער.

 

במהלך התכנית התלמידים ירכשו מושגים בסיסיים מעולם הכלכלה והפיננסים, כמו גם חוקים ונהלים הרלוונטיים לעולם התעסוקה של בני נוער. נעמיד את התלמידים מול תהליכי קבלת החלטות ובחירה של "רוצה מול צריך", נבחין בין הכנסה מול הוצאה, נלמד לקרוא תלוש שכר ונעמיק בחוקי הצרכן.

הסדנה מספקת התנסויות חוויתיות כמו בניית תקציב והקמת עסק זעיר, כל זאת תוך שימוש במגוון כלים וטכניקות לימוד ותוך מתן דגש על שיפור מיומנויות להתנהלות נכונה בתחום.

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל

היקף התוכנית: 3 מפגשים עד סמסטר, על מפגש שני שיעורים

קהל היעד: ט'-י"ב

צעד קדימה (4)_edited.png
צעד קדימה (2)_edited.png

03-5344435

bottom of page