קהל היעד: כתות ז'-ח'

תוכנית מבואות משפט

מטרת התוכנית היא להרחיב את היכרות בני הנוער עם מערכת המשפט הישראלית ועקרונותיה.

התוכנית שמה דגש על נושאי זכויות וחובות בחברה, ובחברה הישראלית בפרט.

 

בין הנושאים הנלמדים:

  • מערכת המשפט בישראל

  • מבוא למשפט אזרחי

  • מבוא למשפט ציבורי (פלילי וחוקתי)

  • חשיפה לסוגיות נבחרות במשפט