top of page
34-341016_pledge-more-icon-legal-services-clip-art-hd_edited.png

חוק וסדר

11923

היכרות עם עולם המשפט ואופן החשיבה המשפטי מסייעת למתבגרים לגבש את השקפת עולמם סביב נושאים רגשיים ומורכבים כמו זכויות אדם, ערכי מצפון, דילמות מוסריות ועוד.

 

מטרתה של תכנית זו היא להנגיש את עולם המשפט לבני הנוער ולהכיר להם מושגים מרכזיים בעולמות המשפט ומערכת המשפט הישראלית.

התלמידים ייחשפו לסוגיות משפטיות בולטות אשר עיצבו את חיינו במדינת ישראל, תוך ניתוח מידע מורכב ודיונים אודות הסוגיות. כמו כן, במהלך התוכנית התלמידים ירחיבו אופקים וירכשו מיומנויות של קבלת החלטות בנסיבות שונות, תוך יכולת שימוש בכישורים ובידע הנרכש בסדנאות.

מועד מומלץ: החל מנובמבר ולאורך כל שנה"ל.

משך הפעילות: 3 מפגשים עד סמסטר, כל מפגש שני שיעורים

קהל היעד:  ט'-י"א

צעד קדימה (4)_edited.png
צעד קדימה (2)_edited.png

03-5344435

bottom of page