top of page

תוכניות לצוותים החינוכיים

תוכנית ייחודית, המתקיימת מחוץ לחדר המורים, ומדגישה את ההעצמה האישית, ושיפור תחושת המסוגלות של הצוות החינוכי.

התוכנית מקנה כלים לבניית מערכים, המתבססים על כך שלכל תלמיד יש מקום וחשיבות בתוך המארג הכיתתי.

משך התוכנית - שני מפגשים באורך שעה וחצי (סך הכל 3 שעות)

מומלץ לקיים את התוכנית במהלך שבועיים רצופים

על מנת לאפשר פעילות בחוץ, מומלץ לקיים את התוכנית בסתיו או באביב

התמודדות עם חרדה

!בקרוב

סדנה לחיזוק חוסנם האישי
של תלמידים/ות

סדנת חיזוק החוסן האישי של התלמיד המועברת לצוותים החינוכיים

bottom of page